CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

CHỦ ĐỀ "BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH"

Phong cách Bác Hồ đến cơ sở


Tác giả: Nguyễn Hoàng Hà
Đơn vị: Công ty CP công nghệ Tinh Vân
Bình chọn: 4

Bình chọn

The CAPTCHA image