CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

CHỦ ĐỀ "BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH"

Tại sao là Hồ Chí Minh


Tác giả: Nguyễn Thị Ninh
Đơn vị: Công ty CP công nghệ Tinh Vân
Bình chọn: 5

Bình chọn

The CAPTCHA image