CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”


Tác giả: Nguyễn Quang Huy
Đơn vị: Đoàn khối cơ quan Trung ương
Bình chọn: 0

Bình chọn

The CAPTCHA image