CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

CHỦ ĐỀ "BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH"

Phong cách Bác Hồ đến cơ sở

Tác giả: Nguyễn Hoàng Hà - Công ty CP công nghệ Tinh Vân
Bình chọn: 4

Tại sao là Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thị Ninh - Công ty CP công nghệ Tinh Vân
Bình chọn: 5