DANH SÁCH BÀI DỰ THI

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH” NĂM 2022

Tác giả: Bùi Ngọc Ánh - Tỉnh đoàn Thái Bình
Đơn vị: Tỉnh đoàn Thái Bình
Bình chọn: 25142

BÀI DỰ THI CUỘC THI “BÁC HỒ NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thu - Tỉnh đoàn Phú Thọ
Đơn vị: Tỉnh đoàn Phú Thọ
Bình chọn: 24405

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy - Tỉnh đoàn Bắc Giang
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bắc Giang
Bình chọn: 23215

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Hàn Anh Tuấn - Tỉnh đoàn Thanh Hoá
Đơn vị: Tỉnh đoàn Thanh Hoá
Bình chọn: 23122

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH” NĂM 2022

Tác giả: Lê Ngọc Minh Châu - Tỉnh đoàn Khánh Hòa
Đơn vị: Tỉnh đoàn Khánh Hòa
Bình chọn: 21405

CHIẾC ÁO BÁC HỒ

Tác giả: Lương Thị Thanh Dịu - Thành đoàn Hải Phòng
Đơn vị: Thành đoàn Hải Phòng
Bình chọn: 18077

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Hoàng Thị Thùy Dung - Tỉnh đoàn Bình Dương
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bình Dương
Bình chọn: 16000

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Lê Thị Thúy Liễu - Tỉnh đoàn Ninh Thuận
Đơn vị: Tỉnh đoàn Ninh Thuận
Bình chọn: 13712

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NHỊP ĐẬP TRONG TRÁI TIM TÔI

Tác giả: La Minh Nhòa - Tỉnh đoàn Kiên Giang
Đơn vị: Tỉnh đoàn Kiên Giang
Bình chọn: 12700

BÀI DỰ THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH” NĂM 2022

Tác giả: Văn Thị Xuân - Tỉnh đoàn Bình Dương
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bình Dương
Bình chọn: 12270

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Hoàng Dương - Tỉnh đoàn Bắc Ninh
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bắc Ninh
Bình chọn: 11161

NỘI DUNG CHIA SẺ, GIỚI THIỆU VỀ CUỐN SÁCH “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ”

Tác giả: Tỉnh đoàn Hà Giang - Tỉnh đoàn Hà Giang
Đơn vị: Tỉnh đoàn Hà Giang
Bình chọn: 8211

THỜI THANH NIÊN CỦA BÁC HỒ - SÁCH HAY CHO MỌI NGƯỜI

Tác giả: Nguyễn Thị Trang - Tỉnh đoàn Đắk Nông
Đơn vị: Tỉnh đoàn Đắk Nông
Bình chọn: 6430

BÚP SEN XANH – DÂNG LÊN BÁC BÔNG HOA TƯƠI ĐẸP NHẤT

Tác giả: Phan Thị Lệ Trang - Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
Đơn vị: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
Bình chọn: 5945

GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH” NĂM 2022

Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Oanh - Tỉnh đoàn Bình Định
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bình Định
Bình chọn: 5318

BÀI THI GIỚI THIỆU SÁCH “NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 1954-1969” TẬP 1 NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Tác giả: Bùi Nhật Khoa - Tỉnh đoàn Vĩnh Long
Đơn vị: Tỉnh đoàn Vĩnh Long
Bình chọn: 3716

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Tỉnh đoàn Điện Biên
Đơn vị: Tỉnh đoàn Điện Biên
Bình chọn: 3202

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Võ Thị Ngọc Hân - Tỉnh đoàn Bình Dương
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bình Dương
Bình chọn: 2800

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên - Đoàn Thanh niên Bộ Công an
Đơn vị: Đoàn Thanh niên Bộ Công an
Bình chọn: 2071

SỰ BÌNH THƯỜNG VÀ VĨ ĐẠI Ở MỘT CON NGƯỜI.

Tác giả: Lê Tiến Chung - Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
Đơn vị: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
Bình chọn: 1553

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH “ĐẢNG, BÁC HỒ VỀ TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH”

Tác giả: Trần Anh Tú - Thành đoàn Hà Nội
Đơn vị: Thành đoàn Hà Nội
Bình chọn: 1527

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Phạm Thị Vân Hằng - Thành đoàn Hải Phòng
Đơn vị: Thành đoàn Hải Phòng
Bình chọn: 1427

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Phạm Thị Cẩm Lệ - Đoàn khối cơ quan Trung ương
Đơn vị: Đoàn khối cơ quan Trung ương
Bình chọn: 886

BÚP SEN XANH – CUỐN SÁCH TÔI YÊU

Tác giả: Nguyễn Thị Trang - Tỉnh đoàn Đắk Nông
Đơn vị: Tỉnh đoàn Đắk Nông
Bình chọn: 871

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Ý Giang - Tỉnh đoàn Quảng Nam
Đơn vị: Tỉnh đoàn Quảng Nam
Bình chọn: 720

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH” NĂM 2022

Tác giả: Lê Thiêm Chiến - Tỉnh đoàn Quảng Nam
Đơn vị: Tỉnh đoàn Quảng Nam
Bình chọn: 707

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Thẩm Anh Trúc - Tỉnh đoàn Phú Yên
Đơn vị: Tỉnh đoàn Phú Yên
Bình chọn: 643

TÁC PHẨM “NHẬT KÝ TRONG TÙ” MỘT BẢN VŨ KHÚC ĐẸP CỦA NGÔN TỪ VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC ĐANH THÉP ĐEM LẠI CHO THẾ HỆ TRẺ

Tác giả: Nguyễn Văn Hiển, Dương Thanh Bình - Tỉnh đoàn Điện Biên
Đơn vị: Tỉnh đoàn Điện Biên
Bình chọn: 579

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Thị Nhất Sinh - Tỉnh đoàn Ninh Thuận
Đơn vị: Tỉnh đoàn Ninh Thuận
Bình chọn: 560

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Hà Thị Tố Uyên - Tỉnh đoàn Phú Thọ
Đơn vị: Tỉnh đoàn Phú Thọ
Bình chọn: 522

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Huỳnh Thị Bảo Trâm - Tỉnh đoàn Quảng Nam
Đơn vị: Tỉnh đoàn Quảng Nam
Bình chọn: 317

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Cao Kỳ Nam - Tỉnh đoàn Bình Định
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bình Định
Bình chọn: 164

PHONG CÁCH ỨNG XỬ HỒ CHÍ MINH VÀ VIỆC GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG XỬ CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Tác giả: Nguyễn Tam Quang - Thành đoàn Đà Nẵng
Đơn vị: Thành đoàn Đà Nẵng
Bình chọn: 102

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ ĐỀ BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH NĂM 2022

Tác giả: Vũ Văn Vân - Tỉnh đoàn Ninh Thuận
Đơn vị: Tỉnh đoàn Ninh Thuận
Bình chọn: 72

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Đỗ Như Đương - Tỉnh đoàn Phú Yên
Đơn vị: Tỉnh đoàn Phú Yên
Bình chọn: 28

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Tòng Thị Diên, Lò Thị Lan, Trương Thị Toán - Tỉnh đoàn Điện Biên
Đơn vị: Tỉnh đoàn Điện Biên
Bình chọn: 13

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Hồ Thanh Hải - Thành đoàn Đà Nẵng
Đơn vị: Thành đoàn Đà Nẵng
Bình chọn: 7

BÀI CẢM NHẬN VỀ CUỐN SÁCH “VĨ ĐẠI MỘT CON NGƯỜI”

Tác giả: Lê Minh Thành - Tỉnh đoàn An Giang
Đơn vị: Tỉnh đoàn An Giang
Bình chọn: 3

“Hồ Chí Minh tinh hoa dân tộc” – Hiểu trọn lòng Người, một nhân cách lớn

Tác giả: Phan Thị Giang Thanh - Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
Đơn vị: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
Bình chọn: 3

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH” NĂM 2022

Tác giả: Vũ Thị Bảo Châm - Tỉnh đoàn Hà Giang
Đơn vị: Tỉnh đoàn Hà Giang
Bình chọn: 2

BÀI DỰ THI CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH” NĂM 2022

Tác giả: Hồ Gia Huy - Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị: Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
Bình chọn: 1

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH” NĂM 2022

Tác giả: Huỳnh Thị Thu Nga - Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương
Đơn vị: Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương
Bình chọn: 1

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH” NĂM 2022

Tác giả: Nguyễn Thị Bé Huyền - Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
Đơn vị: Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
Bình chọn: 1

ẤN PHẨM DỰ THI: “HỒ CHÍ MINH VỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU”

Tác giả: Danh Tra - Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Bình chọn: 1

QUYỂN SÁCH “BÁC HỒ VÀ NHỮNG DI HUẤN VỚI THANH NIÊN”

Tác giả: Lê Thanh Tiếp - Tỉnh đoàn Long An
Đơn vị: Tỉnh đoàn Long An
Bình chọn: 1

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Trần Thanh Phương - Tỉnh đoàn Bình Phước
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bình Phước
Bình chọn: 1

CẢM NHẬN VỀ TÁC PHẨM “TẤM GƯƠNG TỰ HỌC CỦA BÁC HỒ”

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Diễm - Tỉnh đoàn Trà Vinh
Đơn vị: Tỉnh đoàn Trà Vinh
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH” NĂM 2022

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh - Tỉnh đoàn Bến Tre
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bến Tre
Bình chọn: 0

GIỚI THIỆU QUYỂN SÁCH BÁC HỒ VIẾT DI CHÚC

Tác giả: Võ Tấn Đạt - Tỉnh đoàn Hậu Giang
Đơn vị: Tỉnh đoàn Hậu Giang
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH” NĂM 2022

Tác giả: Trần Thanh Bình - Tỉnh đoàn Lâm Đồng
Đơn vị: Tỉnh đoàn Lâm Đồng
Bình chọn: 0

“79 MÙA XUÂN HỒ CHÍ MINH” – BIỂU TƯỢNG CỦA CHỦ NGHĨA ANH HÙNG CÁCH MẠNG

Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu - Tỉnh đoàn Tiền Giang
Đơn vị: Tỉnh đoàn Tiền Giang
Bình chọn: 0

ẤN PHẨM “ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ CÔNG TÁC NGOẠI GIAO”

Tác giả: Phạm Bình Phương Uyên - Tỉnh đoàn Bình Phước
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bình Phước
Bình chọn: 0

CUỐN SÁCH “NHỎ” GIÁ TRỊ “TO”

Tác giả: Hoàng Văn Sơn - Tỉnh đoàn Sơn La
Đơn vị: Tỉnh đoàn Sơn La
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH” NĂM 2022

Tác giả: Ngô Dương Ngọc Đán - Tỉnh đoàn Đồng Tháp
Đơn vị: Tỉnh đoàn Đồng Tháp
Bình chọn: 0

ĐỌC “THƯ GỬI THANH NIÊN”, CÀNG THẤM SÂU LỜI BÁC DẠY

Tác giả: Đinh Thị Thanh Thuý - Tỉnh đoàn Đắk Lắk
Đơn vị: Tỉnh đoàn Đắk Lắk
Bình chọn: 0

GIỚI THIỆU ẤN PHẨM “SUỐT ĐỜI HỌC BÁC”

Tác giả: Nông Thị Dung, Mã Thị Hoa - Tỉnh đoàn Cao Bằng
Đơn vị: Tỉnh đoàn Cao Bằng
Bình chọn: 0

BÀI DỰ THI CUỘC THI “BÁC HỒ NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Ngô Hiền Anh - Tỉnh đoàn Nghệ An
Đơn vị: Tỉnh đoàn Nghệ An
Bình chọn: 0

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “HỒ CHÍ MINH – HÀNH TRÌNH 79 MÙA XUÂN 1890-1969”

Tác giả: Nguyễn Thành Trung - Thành đoàn Hà Nội
Đơn vị: Thành đoàn Hà Nội
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Hoàng Nam - Tỉnh đoàn Quảng Ninh
Đơn vị: Tỉnh đoàn Quảng Ninh
Bình chọn: 0

VĂN HOÁ ỨNG XỬ HỒ CHÍ MINH

Tác giả: Vũ Hương Giang - Thành đoàn Cần Thơ
Đơn vị: Thành đoàn Cần Thơ
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Lý Thị Trà My - Tỉnh đoàn Lạng Sơn
Đơn vị: Tỉnh đoàn Lạng Sơn
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Phạm Thị Hồng Nguyên - Tỉnh đoàn Trà Vinh
Đơn vị: Tỉnh đoàn Trà Vinh
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Cao Nguyễn Yến Nhi - Tỉnh đoàn An Giang
Đơn vị: Tỉnh đoàn An Giang
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Huỳnh Thị Diễm - Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị: Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
Bình chọn: 0

TẤM GƯƠNG BÁC – NGỌC QUÝ CỦA MỌI NHÀ

Tác giả: Đinh Thị Hảo - Tỉnh đoàn Phú Thọ
Đơn vị: Tỉnh đoàn Phú Thọ
Bình chọn: 0

HỒ CHÍ MINH TINH HOA VÀ KHÍ PHÁCH CỦA DÂN TỘC

Tác giả: Hoàng Tuấn Minh - Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương
Đơn vị: Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Tỉnh đoàn Bến Tre
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bến Tre
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Lê Văn Nghĩa - Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
Đơn vị: Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
Bình chọn: 0

GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “ BÁC HỒ- NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH” CUỐN SÁCH: “BÁC HỒ VIẾT DI CHÚC”

Tác giả: Nhóm tác giả Trường THCS Kim Đồng - Thành đoàn Đà Nẵng
Đơn vị: Thành đoàn Đà Nẵng
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nhóm tác giả đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bình Thạnh - Tỉnh đoàn Hậu Giang
Đơn vị: Tỉnh đoàn Hậu Giang
Bình chọn: 0

NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC SƠN LA LÀM THEO LỜI BÁC”

Tác giả: Bùi Trung Kiên - Tỉnh đoàn Sơn La
Đơn vị: Tỉnh đoàn Sơn La
Bình chọn: 0

BÚP SEN XANH – TÂM HUYẾT CỦA NHÀ VĂN SƠN TÙNG

Tác giả: Nguyễn Thanh Nga - Tỉnh đoàn Đồng Tháp
Đơn vị: Tỉnh đoàn Đồng Tháp
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Thị Yến - Thành đoàn Hà Nội
Đơn vị: Thành đoàn Hà Nội
Bình chọn: 0

QUYỂN SÁCH “MỘT SỐ LỜI DẠY VÀ MẨU CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”

Tác giả: Nguyễn Tường Vi - Tỉnh đoàn Long An
Đơn vị: Tỉnh đoàn Long An
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hậu - Tỉnh đoàn Quảng Ninh
Đơn vị: Tỉnh đoàn Quảng Ninh
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Lê Thị Mỹ Xuyên - Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Quỳnh - Thành đoàn Cần Thơ
Đơn vị: Thành đoàn Cần Thơ
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Lê Thái Thanh Thùy - Tỉnh đoàn An Giang
Đơn vị: Tỉnh đoàn An Giang
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Bùi Thị Tuyết - Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị: Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Tạ Thị Tuyết Mai - Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương
Đơn vị: Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương
Bình chọn: 0

HỒ CHÍ MINH THƠ VÀ ĐỜI

Tác giả: Huỳnh Nguyễn Minh Tâm - Tỉnh đoàn Bến Tre
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bến Tre
Bình chọn: 0

GIỚI THIỆU SÁCH: NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ ĐỜI HOẠT ĐỘNG CỦA HỒ CHỦ TỊCH

Tác giả: Hoàng Đức Ngọc - Tỉnh đoàn Bình Định
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bình Định
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Phạm Đình Tuyên - Tỉnh đoàn Hà Giang
Đơn vị: Tỉnh đoàn Hà Giang
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Đoàn Văn Duẩn - Tỉnh đoàn Tây Ninh
Đơn vị: Tỉnh đoàn Tây Ninh
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Lê Gia Hoài - Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
Đơn vị: Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang - Tỉnh đoàn Bắc Ninh
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bắc Ninh
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Trần Hưng Lộc - Tỉnh đoàn Vĩnh Long
Đơn vị: Tỉnh đoàn Vĩnh Long
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Thùy Linh - Tỉnh đoàn Quảng Trị
Đơn vị: Tỉnh đoàn Quảng Trị
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Phạm Văn Hơn - Tỉnh đoàn Trà Vinh
Đơn vị: Tỉnh đoàn Trà Vinh
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Lữ Công Lập - Thành đoàn Cần Thơ
Đơn vị: Thành đoàn Cần Thơ
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Bá Nơi - Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Phạm Văn Ngoan - Tỉnh đoàn Hậu Giang
Đơn vị: Tỉnh đoàn Hậu Giang
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Trần Thanh Bình - Tỉnh đoàn Lâm Đồng
Đơn vị: Tỉnh đoàn Lâm Đồng
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Lê Thị Mỹ Thơ - Tỉnh đoàn Kiên Giang
Đơn vị: Tỉnh đoàn Kiên Giang
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh đoàn Bình Phước
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bình Phước
Bình chọn: 0

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH “BÁC HỒ VIÊN NGỌC QUÝ MỌI THỜI ĐẠI”

Tác giả: Hoàng Thị Hồng Quyên - Tỉnh đoàn Sơn La
Đơn vị: Tỉnh đoàn Sơn La
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Bùi Thanh Lâm - Tỉnh đoàn Đồng Tháp
Đơn vị: Tỉnh đoàn Đồng Tháp
Bình chọn: 0

CẢM NHẬN VỀ CUỐN SÁCH BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Tác giả: Mai Văn Duy - Tỉnh đoàn Tuyên Quang
Đơn vị: Tỉnh đoàn Tuyên Quang
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Lê Vũ Anh Hoài - Tỉnh đoàn Phú Yên
Đơn vị: Tỉnh đoàn Phú Yên
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Nam Phong - Tỉnh đoàn Bắc Ninh
Đơn vị: Tỉnh đoàn Bắc Ninh
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Ly - Tỉnh đoàn Tiền Giang
Đơn vị: Tỉnh đoàn Tiền Giang
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Mai Anh, Đỗ Thu Hiền, Vũ Quang Huy, Nguyễn Thanh Hương - Đoàn khối các cơ quan Trung ương
Đơn vị: Đoàn khối các cơ quan Trung ương
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Bình Quyên - Tỉnh đoàn Kiên Giang
Đơn vị: Tỉnh đoàn Kiên Giang
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Hoàng Phương Toàn - Tỉnh đoàn Quảng Trị
Đơn vị: Tỉnh đoàn Quảng Trị
Bình chọn: 0

CẢM NHẬN VỀ CUỐN SÁCH HAY "HỒ CHÍ MINH THỜI NIÊN THIẾU”

Tác giả: Nông Hải Nam - Tỉnh đoàn Tuyên Quang
Đơn vị: Tỉnh đoàn Tuyên Quang
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Thị Trà My - Tỉnh đoàn Tây Ninh
Đơn vị: Tỉnh đoàn Tây Ninh
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Quang Huy - Đoàn khối cơ quan Trung ương
Đơn vị: Đoàn khối cơ quan Trung ương
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng Ngân - Tỉnh đoàn Tiền Giang
Đơn vị: Tỉnh đoàn Tiền Giang
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Huỳnh Thị Phương Thảo - Tỉnh đoàn Vĩnh Long
Đơn vị: Tỉnh đoàn Vĩnh Long
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Trần Quang Hải - Tỉnh đoàn Quảng Trị
Đơn vị: Tỉnh đoàn Quảng Trị
Bình chọn: 0

CẢM NHẬN VỀ CUỐN SÁCH 108 MẪU CHUYỆN VUI ĐỜI THƯỜNG CỦA BÁC HỒ

Tác giả: Lê Thị Ngân - Tỉnh đoàn Tuyên Quang
Đơn vị: Tỉnh đoàn Tuyên Quang
Bình chọn: 0

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”

Tác giả: Văn Thảo Nguyên - Tỉnh đoàn Tây Ninh
Đơn vị: Tỉnh đoàn Tây Ninh
Bình chọn: 0