DANH SÁCH BÀI DỰ THI

Phong cách Bác Hồ đến cơ sở

Tác giả: Nguyễn Hoàng Hà - Công ty CP công nghệ Tinh Vân
Đơn vị: Công ty CP công nghệ Tinh Vân
Bình chọn: 6

Tại sao là Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thị Ninh - Công ty CP công nghệ Tinh Vân
Đơn vị: Công ty CP công nghệ Tinh Vân
Bình chọn: 5