CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH” NĂM 2022


Tác giả: Vũ Thị Bảo Châm
Đơn vị: Tỉnh đoàn Hà Giang
Bình chọn: 2

Bình chọn

The CAPTCHA image