CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH” NĂM 2022


Tác giả: Ngô Dương Ngọc Đán
Đơn vị: Tỉnh đoàn Đồng Tháp
Bình chọn: 0

Bình chọn

The CAPTCHA image