BÀI DỰ THI CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH” NĂM 2022


Tác giả: Hồ Gia Huy
Đơn vị: Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
Bình chọn: 1

Bình chọn

The CAPTCHA image