CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”


Tác giả: Lê Gia Hoài
Đơn vị: Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
Bình chọn: 0

Bình chọn

The CAPTCHA image