CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”


Tác giả: Lữ Công Lập
Đơn vị: Thành đoàn Cần Thơ
Bình chọn: 0

Bình chọn

The CAPTCHA image