CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”


Tác giả: Hồ Thanh Hải
Đơn vị: Thành đoàn Đà Nẵng
Bình chọn: 7

Bình chọn

The CAPTCHA image