CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH” NĂM 2022


Tác giả: Huỳnh Thị Thu Nga
Đơn vị: Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương
Bình chọn: 1

Bình chọn

The CAPTCHA image